• Sony Center
  • Jadran (tvornica čarapa)
  • KREIVA
  • CREDO
  • Volksbank
  • LIBERTAS (visoko učilište)
  • Poliklinika Arithera
  • Poliklinika Sveti rok
  • Pivac
  • Vajda
  • Grundfos
  • M.C. Nikola Tesla
  • TERRA
  • RAVAGO
  • Cadoro
  • Naša djeca (tiskara)
  • Gradske ljekarne Zagreb
  • Dalekovod
  • Vaše zdravlje
  • Strabag
  • Printera
  • KSU
  • Ambienta
  • V.Učilišta:Effectus i Libertas